Zapraszamy do organizacji w restauracjach Chłopskie Jadło świątecznych spotkań firmowych, rodzinnych i z przyjaciółmi. Klimatyczne wnętrza, świąteczne menu i specjalne promocje dla naszych Gości sprawią, że Państwa spotkanie będzie wyjątkowe. Naszym Gościom oferujemy:
 • świąteczne menu – gotowe zestawy lub możliwość indywidualnego skomponowania menu,
 • uroczystą stylizację stołów,
 • 30% rabatu dla wszystkich na napoje i alkohole,
 • bon 100 zł lub 150 zł dla OrganizatoraPrzez cały rok organizujemy również:
 • spotkania biznesowe,
 • obiady, kolacje dla grup,
 • rodzinne spotkania okolicznościowe, jak komunie, chrzciny i in.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. z 2016 r., Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5A, 05-500 Piaseczno (nr KRS: 0000016481), adres e-mail: biuro@sfinks.pl, numer telefonu: 22 7027100;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@sfinks.pl lub adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5A, 05-500 Piaseczno (nr KRS: 0000016481);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty dotyczącej imprezy grupowej i dokonania rezerwacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przygotowania oferty i realizacji rezerwacji, a następnie przez okres zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujący Sfinks Polska S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, o ile skorzystanie z ich usług jest niezbędne do przygotowania oferty dotyczącej imprezy grupowej i/lub dokonania rezerwacji; Sfinks Polska S.A. udostępni dane osobowe podmiotom współpracującym ze Sfinks Polska S.A. w oparciu o zawarte umowy dotyczące prowadzenia restauracji sieci Sfinks Polska (tj. franczyzobiorcom lub spółką zależnym z Grupy Kapitanowej Sfinks Polska S.A), o ile jest to konieczne w/w celu;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rezerwacji oraz przesłania oferty;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.